RIFLE ARBEID


LØP:
NB Må pipa taes ut av kassa å spennes opp med brille       500.-
- Kroning *                                 
  (Inkl demontering/montering av kikkert , avtrekk osv)       750,-
- Kapping / Kroning*                   
  (Inkl demontering/montering av kikkert , av avtrekk osv)   850,-
- Gjenging           
  (Flytting av forsikter , legg på 1250.-)                            1000.-
- Kapping / Kroning /Gjenging*      
  (*Leveraction, Win, Rem. Marlin o,l + 500.-)                  1450,-
- Bøssing til gjengeparti i stål.
  Blånert, serratert og tilpasset løpets diameter                  450,-
- Kamring nytt kaliber.                                           Fra     1050,-
- Tilvirke og montere kvartskinne                            Fra     4000,-
- Boring / Gjenging kornfot   
  (Kornfot ikke inkl)                                                Fra     650,-
- Profildreie, gjenge, kamre, krone, polere, blånere
  og montere nytt løp   (Emne tilkommer)                         4200,-
- Fjerne fastsatt Hylse/kule                        Fra    550,- til  2500.-
- Avstøpning av kammer    (kaliber identifisering)               500,-

KASSE/UNDERBESLAG:

- Boring/gjenging av baser x 2   (Baser ikke inkl)                1100,-
- Justere mating.                                                     Fra    700,-
- Montering av Svingmontasje  (Mont ikke inkl)           Fra   1000,-
- Montere avtrekk          (Avtrekk ikke inkl)                 Fra    550,-
- Hengsle magasinbunn på fex M 98  
  (Inkl Blånering).                                                          4200.-
- Montere kikkert m/innsikting                                           390.-
- Bedding. Begge stokkskruene.                                        1100.-
- Søylebedding                                                               1500.-
- Bedde fortre ala Ruger Nr 1 og lignende                         2500.-

BOLT:

- Smi om hevarm                                                            1100,-
- Ny hevarm      (Mod Rett m/ dråpe kule. Inkl blånering)    1650,-
- Rens / smøring                                                             550,-  
- Åpne Støtbunn                                                              750,-
- Montere Buehler sikring            (Sikring ikke inkl)            550,-
- Montere M70 på M98                (Sikring ikke inkl)           1400,-
- Protrusjonsjustering.
  ( Justere at tennnåla slår innenfor min/max)              FRA 650,-
- Rette støtbunn                                                              750,-
- Lappe låseklakker                                                          950,-

 

1a.png